Giới thiệu khóa học

Giới thiệu

Đây là một trong những khóa học bổ trợ cho các kỹ sư muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Linux Embedded System. Sau khi hoàn thành khóa này, học viên sẽ biết cách viết các device driver tương thích với hệ điều hành Linux. Nếu muốn tìm hiểu về Linux kernel theo hướng tiếp cận bottom-up, các bạn có thể bắt đầu từ khóa học này.

Đối tượng hướng đến

Khóa học này hướng đến các đối tượng độc giả sau:

  • Các lập trình viên và các kỹ sư muốn phát triển driver cho các thiết bị trong hệ thống máy tính sử dụng hệ điều hành Linux.
  • Các sinh viên muốn đi theo lĩnh vực Linux Embedded System.
  • Các kỹ sư muốn tìm hiểu về hệ điều hành Linux.

Điều kiện tiền khóa học

  • Kiến thức lập trình ngôn ngữ C cơ bản là điều kiện tiên quyết.
  • Có kinh nghiệm lập trình vi điều khiển là một lợi thế.
  • Có kiến thức về kiến trúc máy tính là một lợi thế.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải