1.Giới thiệu khóa học thiết kế và triển khai hệ thống với python

Giới thiệu

Khóa học thiết kế và triển khai hệ thống với python là khóa học trọng điểm và là một trong những khóa học quan trọng nhất trong lộ trình học python cho kỹ sư backend và kỹ sư tích hợp hệ thống.

Danh mục (outline) của toàn bộ lộ trình đã được liệt kê trong bài viết Lộ trình học python cho kỹ sư backend và kỹ sư tích hợp hệ thống. Trong lộ trình gồm có tất cả 7 khóa học:

1. Python cơ bản

2. Python hướng đối tượng (python advance)

3. Python tối ưu (python best practice)

4. Flask

5. Docker

6. Rancher2 – Kubernetes

7. Khóa học thiết kế và triển khai hệ thống với python.

Các khóa học từ 1 tới 6 tập trung vào những kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu về python và các công cụ liên quan tới python, và những kiến thức sẽ bổ trợ cho khóa thứ 7 – khóa học này. Nôi dụng trong khóa học là những ghi chép của tác giả trong quá trình làm dự án, nên kiến thức của khóa học không dàn trải mà chỉ tập trung vào những gì tác giả đã học, đã làm, đã kiểm thử, vận hành. Khóa học này mang tính thực tế  hơn là hàn lâm, những kiến thức trong khóa học có thể áp dụng luôn vào thực tế để xây dựng các hệ thống ứng dụng.

Tổng quan về lộ trình và khóa học được trình bày chi tiết hơn tại blog Tổng quan lộ trình học python cho kỹ sư backend.

Khóa học được trình bày dưới dạng văn bản và có một số bài sẽ kèm theo video cho trực quan, đặc biệt là những bài liên quan tới quá trình cài đặt và triển khai.

Đối tượng hướng đến

Khóa học này yêu cầu người học đã có một chút kiến thức về python và một số công cụ như docker, rabbitmq, redis…Tuy nhiên nếu chưa có những kiến thức về các công cụ trên thì bạn vẫn có thể tìm hiểu khóa học này. Mỗi vấn đề mới tác giả đều gắn đường dẫn tới các tài liệu để bạn có thể tìm hiểu thêm, trong các bài viết tác giả cũng xây dựng từ cơ sở để việc đọc, nghe, hiểu trở nên dễ dàng hơn.

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, người đọc sẽ hiểu được kiến trúc microservice, ứng dụng kiến trúc này trong việc phát triển ứng dụng và triển khai hệ thống, biết cách sử dụng docker, rancher2, redis, rabbitmq … Tích hợp những công cụ này vào hệ thống, hiểu được cách kết hợp của python với các ứng dụng khác. Người đọc cũng có thể kiểm thử hoạt động cũng như hiệu năng của hệ thống, để đảm bảo rằng mình đã xây dựng được một hệ thống ứng dụng ổn định, có hiệu năng tốt, phục vụ được nhiều người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *