Cảm ơn bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản của bản “Điều khoản sử dụng” này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của bạn. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật dịch vụ và sản phẩm của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ hoặc sản phẩm nào của chúng tôi thì có thể ngừng sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm đó.

Khi đăng ký tài khoản của trang web, chúng tôi có thể thông báo cho bạn thông qua email đăng ký các nội dung liên quan đến bảo mật hoặc các vấn đề về quản lý liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của bạn.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước cho bạn, thay vào đó nội dung các điều khoản mới nhất sẽ được cập nhật ở đường dẫn này. Bạn nên thường xuyên truy cập đường dẫn này để đảm bảo rằng bạn vẫn tiếp tục đồng ý với các điều khoản mới nhất này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ thể hiện sự chấp nhận Điều khoản Dịch vụ mới của bạn.

Nếu bạn không đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hoặc các điều khoản cập nhật trong tương lai do chúng tôi đưa ra, bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ

Để sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể phải đăng ký tài khoản gồm account, username và password trên website vimentor.com. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của người dùng.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, username và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó.

Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc mất hoặc bị xâm phạm tài khoản do lỗi hoặc sự chủ quan của bạn với bất kỳ lý do vô tình hay cố ý nào trước khi bạn thông báo cho chúng tôi sự cố về bảo mật của tài khoản của bạn.

Nội dung người dùng đăng tải

Chúng tôi không thể đảm bảo tính độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính hợp lệ của các comment/ thảo luận được đăng trên trang web vì chúng tôi không kiểm soát nội dung đăng tải. Bằng việc sử dụng trang web, bạn có thể gặp phải các bài đăng hoặc comment có nội dung phản đối. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền truy cập của bạn hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh hoặc liên quan đến nội dung người dùng đăng tải lên trang web.

Quảng cáo của đối tác

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và tính khả dụng của thông tin được hiển thị trên trang web của chúng tôi dưới dạng quảng cáo. Chúng tôi không quản lý tình trạng hàng hóa hoặc thông tin được quảng cáo cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Chúng tôi tuyên bố, các nhà quảng cáo và khách hàng của họ hoặc các đối tác liên quan không phải là đại lý cũng như không phải là đối tác của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp bảo đảm cho bất kỳ thông tin được công bố nào thay mặt cho bất kỳ nhà quảng cáo nào và khách hàng của họ hoặc các đối tác liên quan.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bất kỳ dữ liệu Đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn vui lòng xem chi tiết bên dưới.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn cam kết rằng:

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan tới Dịch vụ, và tất cả nội dung (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) chứa trên Dịch vụ ngoài Nội dung Người dùng đăng tải (“Nội dung”) thuộc về www.vimentor.com và bên cấp phép của www.vimentor.com.

Bạn chấp thuận và cam kết rằng không sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) mà chưa được phép của chúng tôi.

Không truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất cứ phương tiện nào ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi www.vimentor.com để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ

Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi www.vimentor.com hoặc các bên thứ ba có liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba), không được sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên toàn bộ hoặc một phần dịch vụ của chúng tôi.

LIÊN HỆ

Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ [email protected].

Cập nhật ngày 18/10/2018

 Chính sách bảo mật

Trang web www.vimentor.com cung cấp các dịch vụ và sản phẩm về kiến thức và việc làm cho người dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi (“chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tất cả khách truy cập, người dùng, người học và blogger đều được gọi là “người dùng”; và trang web vimentor.com được gọi là “trang web” trong tài liệu này.

Chính sách bảo mật này giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông tin nào bạn chia sẻ với chúng tôi khi bạn truy cập trang web. Chúng tôi có thể xem xét và thay đổi chính sách theo thời gian để phù hợp với dịch vụ và quyền lợi của người dùng, vì vậy bạn nên thường xuyên kiểm tra phiên bản mới nhất ở đây.

Là người dùng của www.vimentor.com, chúng tôi hiểu là bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật này cũng được đưa vào và tuân theo các Điều khoản sử dụng.

Những thông tin nào của người dùng được chúng tôi thu thập

Người dùng được tự do điều hướng trong trang web mà không bắt buộc cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào nếu họ không muốn đăng ký.

Để có quyền truy cập vào một số sản phẩm và dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký một tài khoản, cùng với tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi và từ 18 tuổi trở lên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như họ tên, nghề nghiệp và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi không thu thập thêm bất kỳ thông tin nào nằm ngoài mục đích để cho phép bạn tham gia vào các hoạt động trên trang web.

Chúng tôi thu thập và phân tích thông tin về việc bạn sử dụng trang web, sản phẩm, dịch vụ và các khóa học. Chúng tôi có thể theo dõi các hoạt động của bạn để xem các tính năng nào của trang web bạn thường sử dụng, lưu lượng truy cập trang web, tần suất truy cập, loại và thời gian giao dịch, loại trình duyệt và thông tin thống kê về cách bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập, theo dõi và phân tích thông tin đó theo cách tổng hợp chứ không định vị vào cá nhân bạn. Vui lòng đọc phần “Sử dụng trên Cookie” để biết cách chúng tôi thu thập dữ liệu.

Thông tin của người dùng được sử dụng như thế nào

Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên khác. Thông tin cá nhân bạn đăng ký với chúng tôi để nhận các thông tin và dịch vụ từ trang web sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để cải thiện trang web của chúng tôi và gửi cho bạn thông tin liên quan về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ trên trang web thì thông tin định danh cá nhân của bạn có thể được sử dụng để cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng thông tin trang web thu thập được như: quá trình sử dụng của bạn, cách bạn truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình và giúp chúng tôi điều hành trang web tốt hơn.

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, chúng tôi có thể lấy các comment và thảo luận của bạn để hiển thị trên trang web của chúng tôi hoặc trên các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Trừ khi bạn đã thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn thư quảng cáo trực tiếp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp bạn không muốn chúng tôi đưa lên các comment hoặc thảo luận của bạn hoặc không muốn nhận thêm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Người dùng đăng bài hoặc upload tài liệu

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có thể đăng bài viết (blog) của mình hoặc tải tài liệu lên trang web để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Bằng cách đăng tải tài liệu trên trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết đối với các bài viết hoặc tài liệu đó và các bài viết hoặc tài liệu đó sẽ không vi phạm quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền xem xét hoặc chỉnh sửa bất kỳ bài viết hoặc tài liệu nào được đăng bởi người dùng mà chúng tôi cho là phỉ báng, bất hợp pháp, đe dọa, khiêu dâm hoặc khiếm nhã.

Ngoài thông tin liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như username, mật khẩu và chi tiết liên quan đến thanh toán, mọi thông tin khác mà bạn đăng trên trang web dưới dạng viết blog được coi là không bảo mật và có thể phân phối hoặc sao chép lại mà không cần xin phép thêm.

Bảo mật cho trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em trên mạng. Trang web này dành cho người dùng trên 14 tuổi. Chúng tôi không gửi email trực tiếp đến những người dùng đã đăng ký mà dưới 14 tuổi. Trẻ em dưới 14 tuổi nên yêu cầu cha mẹ, người giám hộ hoặc giáo viên cho phép trước khi gửi thông tin trực tuyến cho chúng tôi.

Sử dụng cookie

Cookie là một tệp nhỏ chứa một số định danh (một chuỗi gồm các chữ cái và số) được web server gửi tới trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi lại cho server mỗi lần trình duyệt yêu cầu một trang từ server. Cookie có thể được web server sử dụng để nhận dạng và theo dõi người dùng khi họ điều hướng đến các trang khác nhau trên trang web và khi người dùng quay lại trang web. Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie.

Vui lòng lưu ý rằng trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao các dịch vụ dựa trên tùy chọn của người dùng. Bạn có thể cài đặt để trình duyệt của mình chặn cookie hoặc cảnh báo bạn trước khi bạn chấp nhận. Hầu hết các phần của trang web của chúng tôi có thể truy cập được ngay cả khi cookie của bạn đã tắt, tuy nhiên bạn sẽ có thể thấy có một số phần của trang web không thể truy cập được khi cài đặt trình duyệt của bạn chặn cookie.

Các đại lý/ đối tác quảng cáo của chúng tôi như google cũng thu thập cookie để hiển thị các quảng cáo khác nhau theo ngữ cảnh trên trang web của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Người dùng cần lưu ý rằng trang web được liên kết chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ hành động của bạn trên trang web được liên kết. Chúng tôi khuyên người dùng nên thực hiện chính sách bảo mật của trang web được liên kết và các điều khoản và điều kiện của họ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào cho các trang web này.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc đó giúp bảo vệ lợi ích chính đáng và tài sản của mình hoặc các quyền hợp pháp khác hoặc tài sản của người khác.

Nếu công ty có tài sản được bán hoặc hợp nhất với một pháp nhân kinh doanh khác, chúng tôi có quyền chuyển thông tin chúng tôi nhận được từ trang web này, bao gồm thông tin định danh cá nhân của bạn cho người tiếp nhận phục vụ cho việc tổ chức lại doanh nghiệp đó.

Sửa thông tin

Để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin định danh cá nhân của bạn mà chúng tôi giữ, bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại [email protected]

Bảo mật thông tin

Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin được thu thập trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Là người dùng đã đăng ký, bạn có thể truy cập tài khoản của mình bằng tên người dùng duy nhất và mật khẩu mà bạn đã chọn. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của bạn. Để đảm bảo bảo mật tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên chọn mật khẩu mạnh có chứa bảng chữ cái, số và ký tự đặc biệt và bạn nên thay đổi mật khẩu định kỳ.

Chúng tôi sử dụng các cơ chế tốt nhất có thể để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự vi phạm bảo mật nào trừ khi nó được gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi. Trên thực tế, việc truyền dữ liệu trong internet không đảm bảo an toàn 100% và là người dùng đã đăng ký của trang web này, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào do những hạn chế của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bị vi phạm trong các hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email để bạn có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp. Bạn nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức thông qua email [email protected] trong trường hợp tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn bị xâm phạm.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.