Tổng quan khóa học

Giới thiệu

Khóa học Lập trình hệ thống Linux (Linux System Programming) cung cấp các kiến thức giúp bạn nắm được kiến trúc và các thành phần của hệ thống Linux. Đồng thời hướng dẫn bạn lập trình mức độ low-level để tạo ra các phần mềm hệ thống (system software) trên các hệ thống chạy trên nền tảng Linux. Phần mềm hệ thống là các chương trình hoạt động ở cấp độ low-level và giao tiếp trực tiếp với nhân Linux (Linux kernel) và các thư viện hệ thống. Từ đó làm tiền đề cho bạn tìm hiểu sâu hơn để làm chủ Linux kernel hoặc phát triển các Linux driver trên con đường trở thành một kỹ sư phần mềm nhúng Linux.

Cả hệ thống Linux và Unix đều có môi trường lập trình giống nhau. Một ứng dụng viết trên Unix có thể chạy được trên hệ thống Linux mà chỉ cần thay đổi rất ít. Vì vậy, nếu nắm vững được khóa học lập trình hệ thống Linux này, bạn có thể lập trình được trên cả các hệ thống Unix như Solaris, HPUX, AIX, hoặc các biến thể khác của UNIX.

Đối tượng hướng đến

Khóa học này hướng đến các đối tượng độc giả sau:

  • Các lập trình viên và các kỹ sư phần mềm làm việc trên hệ thống Linux hoặc các hệ thống theo chuẩn POSIX khác.
  • Các sinh viên đang học về lập trình trên hệ thống Linux hoặc Unix hoặc muốn theo lộ trình trở thành Linux embedded software engineer.
  • Các kỹ sư phần mềm muốn có cái nhìn tổng thể và sâu hơn về kiến trúc và cách lập trình trên môi trường của Linux hoặc Unix.

Điều kiện tiền khóa học

  • Bạn cần một máy tính chạy Linux hoặc cài đặt máy ảo Linux
  • Kiến thức lập trình ngôn ngữ C cơ bản
  • Nắm được các câu lệnh shell script cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *