3. Sử dụng và làm việc với MySQL Workbench

MySQL Workbench là một công cụ giúp ta thao tác dễ dàng, trực quan hơn với database

Mở MySQL Workbench:

Nhập vào mật khẩu, tích vào phần nhớ mật khẩu để không phải nhập cho những lần truy cập tiếp theo và nhấn OK

Cửa sổ làm việc của MySQL Workbench xuất hiện như sau:

Tạo mới một database

Đặt tên cho database của bạn và nhần “Apply”

Bạn có thể đặt database vừa tạo ra làm schema mặc định để làm việc như sau:

Tiếp theo tạo bảng và chèn một bản ghi vào trong bảng:

-- Tạo bảng

Create table MyFirstTable (ID int(20), Name Char(64)) ; 

-- Trèn một bản ghi (một hàng) vào bảng đã tạo ra

Insert into MyFirstTable (id,name)

values (23, 'John');

Và click vào biểu tượng tia chớp để thực thi đoạn mã SQL

Tiếp tục ở query thứ hai bạn có thể lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bằng cú pháp sau:

Chú ý: Bạn có thể tạo ra một tab query mới bằng cách vào “File -> New Query Tab” hoặc nhấn tổ hợp phím “crtl + T”

SELECT * FROM MyFirstTable;

Sau đó click vào biểu tượng tia chớp để thực thi script, bạn sẽ thấy kết quả như sau

Như vậy là bạn đã bước đầu làm quen với cơ sở dữ liệu MySQL và cách làm việc với nó thông qua MySQL Workbench. Bạn có thể tìm đọc những bài học về các câu lệnh cụ thể trong SQL để hiểu rõ hơn về SQL và cách làm việc với nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *