1. Mở đầu

Mục tiêu khóa học

Khóa học này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể, để bạn có thể làm quen nhanh chóng với Python. Các bài giảng được thiết kế để bao trùm hầu hết các vấn đề cơ bản của Python. Đi kèm với mỗi phần lý thuyết là những ví dụ, bài tập được trình bày dễ hiểu, đơn giản nhưng đầy đủ các khía cạnh. Khóa học còn được thiết kế định hướng đặc biệt cho các bạn theo nghiệp Data Science.

Đối tượng hướng đến

Khóa học được thiết kế cho các bạn muốn chuyển từ ngôn ngữ lập trình khác sang Python đặc biệt các bạn muốn sử dụng Python. Khóa học sẽ bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất đến phức tạp và được giải thích chi tiết. Nếu các bạn là người mới bắt đầu học python có thể theo khóa học này dễ dàng, còn đối với các bạn đã và đang làm việc với python thì đây có thể là một khóa học hệ thống lại kiến thức và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Kiến thức cần có

Khóa học không yêu cầu bạn cần biết bất cứ điều gì về python trước đó, tuy nhiên luôn được khuyến khích các bạn cần biết một ngôn ngữ lập trình trước đó như C/C++ hoặc Java. Khóa học cũng mong muốn các bạn đã có một chút kiến thức về khoa học máy tính như cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Biên dịch – thực thi

Bạn nên có một máy tính cài đặt python 2.7 hoặc Anaconda (Python 2.7 version). Các bạn có thể sử dụng giao diện terminal(cmd) để thực thi các mã lệnh hoặc sử dụng giao diện đồ họa khác như Pycharm Community IDE hoặc sử dụng nền web như Jupyter kết hợp với Ipython.

Tài liệu tham khảo

Tất cả các bài viết trong khóa học này được chúng tôi trực tiếp biên soạn, kiểm tra và đúc rút kiến thức thu được của bản thân qua quá trình nghiên cứu, học tập. Các nguồn chúng tôi đã tham khảo là những tài liệu trên những trang, diễn đàn, ebook uy tín sau:

  1. http://www.python-course.eu/course.php
  2. https://wiki.python.org/moin/
  3. https://www.ics.uci.edu/~pattis/ICS-33/lectures/complexitypython.txt
  4. https://campus.datacamp.com
  5. https://vi.wikipedia.org/wiki/Python_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh)

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải