04. Lệnh chọn database

Lệnh chọn database trong SQL

Khi bạn muốn làm việc với database nào thì trước tiên bạn phải chọn nó để thực hiện. Việc chọn database trong MYSQL là cần thiết, nhưng bạn không cần làm việc này với oracle (mời các bạn tìm đọc loạt bài viết về Oracle database để hiểu rõ hơn tại sau lại có điều này).

MYSQL :

USE database_name;

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải