03. Lệnh đổi tên database

Lệnh SQL “RENAME Database”

Đôi khi ta cần đổi tên cho database, bởi vì troớc đó ta đã tạo ra database với một tên tạm,hoặc không có sự liên quan tới mục đích sử dụng của database. Để thực hiện việc đổi tên cho database ta dùng lệnh “RENAME DATABASE” và cú pháp cụ thể của nó như sau.

T-SQL – SQL server:

ALTER DATABASE old_database_name MODIFY NAME = new_database_name;

MYSQL :

RENAME DATABASE old_database_name TO new_database_name;

Chú ý: Với MYSQL lệnh trên chỉ hoạt động ở một số phiên bản, nếu phiên bản của bạn không hỗ trợ nó sẽ báo lỗi “ERROR 1064 <42000>: You have an error in your SQL syntax: check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘DATABASE old_database_name TO new_database_name’ at line 1”.

Để việc đổi tên database thực hiện tốt hơn bạn nên tạo thêm một database rỗng mới, sau đó thực hiện việc đổi tên mỗi bảng của database cũ sang database mới.

RENAME TABLE old_database_name.table TO new_database_name.table;

Để rõ hơn về việc này bạn có thể tham khảo trên stackoverflow tại topic sau:

https://stackoverflow.com/questions/67093/how-do-i-quickly-rename-a-mysql-database-change-schema-name

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *