Mở đầu

Khóa học C++ cung cấp những định nghĩa cơ bản cũng như nâng cao trong C++. Khóa học C++ của chúng tôi được xây dựng phù hợp với cả những người mới bắt đầu và những người đã có kinh nghiệm.

C++ là ngôn ngữ  lập trình hướng đối tượng. Nó là một bản mở rộng của ngôn ngữ lập trình C.

Khóa học C++ của chúng tôi bao gồm toàn bộ những chủ đề của C++ như chương trình đầu tiên, câu lệnh điều khiển, đối tượng và lớp, kế thừa, hàm tạo constructor, con trỏ this, static, đa hình, trừu tượng, lớp trừu tượng, interface, namespace, đóng gói, mảng, chuỗi, xử lý ngoại lệ, vào ra tệp…

Chương trình C++ với trình biên dịch trực tuyến

Trong khóa học này, mọi chương trình C++ đều được kèm theo một trình biên dịch C++, qua đó bạn có thể dễ dàng thay đổi mã nguồn của chương trình C++.

Tệp: main.cpp

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 
	cout << "Hello C++ Programming"; 
	return 0; 
}

Điều kiện tham gia khóa học

Trước khi học C++, bạn cần có kiến thức cơ bản về C.

Đối tượng người học

Khóa học C++ của chúng tôi được thiết kế phù hợp với cả những người mới bắt đầu cũng như những người đã có kinh nghiệm.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải