8.Từ điển trong Python (python dict)

Từ điển là một ví dụ khác về cấu trúc dữ liệu trong python. Từ [...]

6.Chuỗi trong Python

Trong Python mọi thứ đều là đối tượng và chuỗi cũng là một đối tượng. [...]

5.Biến trong Python

Biến trong Python là gì? Một biến Python là một khu vực bộ nhớ được [...]

4. Cài đặt MYSQL trên Ubuntu14-04

Cài đặt MySQL trên Ubuntu 14.04 Nếu bạn đang dùng Linux, cụ thể là Ubuntu thì [...]

24.Đọc và ghi tệp CSV trong Python bằng Mô-đun CSV & Pandas

Tệp CSV là gì? Tệp CSV là một loại tệp văn bản thuần túy sử [...]

22. Sử dụng grids khi vẽ trong Seaborn

Khi khai phá dữ liệu đa chiều không quá phức tạp, một cách tiếp cận [...]

2. Tổng Quan

Python là ngôn ngữ lập trình đa mẫu hình (multi-paradigm programming language), hướng đối tượng, [...]

2. Giới thiệu Matplotlib

Matplotlib là một thư viện giống như GNUplot. Ưu điểm chính so với GNUplot đó [...]

2. Cấu hình MySQL Server trên Windows7

Nếu bạn chưa cài đặt MySQL trên Windows 7, bạn có thể tìm đọc bài [...]

19. Sử dụng Seaborn vẽ các biểu đồ thống kê (Phần 1 Numeric variable)

Khi phân tích một bộ dữ liệu, thường thì điều đầu tiên bạn sẽ muốn [...]