Tổng quan lộ trình học python cho kỹ sư backend
Bài việt khái quát nội dụng của toàn bộ lộ trình học python cho kỹ sư backend và kỹ sư tích hợp hệ thống. Ý tưởng xây dựng xây dựng lộ trình và các bài toán thực tế cần giải quyết.
Đăng ngày 17/12/2018
3065 lượt xem
Thích: 2
Không thích: 0
Bình luận: 0
Các mẹo khi sử dụng python (phần 3) - Python's list slice
Bài viết nói về các mẹo khi làm việc với python's list slice.
Đăng ngày 22/07/2018
1359 lượt xem
Thích: 0
Không thích: 0
Bình luận: 0
Các mẹo khi sử dụng python (phần 2) - Type annotations
Đăng ngày 15/07/2018
1751 lượt xem
Thích: 0
Không thích: 0
Bình luận: 0
Các mẹo khi sử dụng python (phần 1) - Hàm trong python
Bài viết nêu ra các tip để sử dụng hàm trong python. Các cách sử dụng này là đặc trưng của python và làm nổi bật được thế mạnh của python so với các ngôn ngữ khác
Đăng ngày 29/06/2018
2228 lượt xem
Thích: 5
Không thích: 0
Bình luận: 0
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải