Số lượt theo dõi
4
Số bài viết
4
Số lượt bình luận
1
Điểm số gần đây
-
Số lần được xem
864805
Thông tin chung
Họ tên Đào Đăng Toàn
Thời gian tạo 2018-03-23 16:56:01
Email dangtoan.hust@gmail.com
Số điện thoại
Giới tính Nam
Công việc
Địa chỉ
Giới thiệu
Kỹ năng
Kinh nghiệm
Khóa học
Giải thưởng
Điểm số các bài tập
Ngoại ngữ
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải