Tính năng của C++

C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó cung cấp rất nhiều tính năng được liệt kê dưới đây:

 1. Đơn giản
 2. Không phụ thuộc vào máy chạy (machine independent)
 3. Ngôn ngữ lập trình bậc trung
 4. Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc (structural programming)
 5. Thư viện đa dạng
 6. Cho phép quản lý bộ nhớ
 7. Tốc độ cao
 8. Hỗ trợ con trỏ
 9. Hỗ trợ đệ quy
 10.  Có khả năng mở rộng
 11. Hỗ trợ hướng đối tượng
 12. Dựa trên trình biên dịch (compiler base)

 

1) Đơn giản

C++ là một ngôn ngữ đơn giản khi xét theo hướng rằng nó cung cấp hướng tiếp cận có cấu trúc (chia nhỏ vấn đề), tập các hàm thư viện đa dạng, các kiểu dữ liệu…

2) Không phụ thuộc vào máy chạy (có tính portable)

Không giống ngôn ngữ Assembly, chương trình C có thể được thực thi trên rất nhiều kiến trúc khác nhau chỉ với rất ít hoặc không cần thay đổi. Tuy nhiên, C++ không phải ngôn ngữ lập trình độc lập nền tảng (platform independent).

3) Ngôn ngữ lập trình bậc trung

C++ cũng được sử dụng trong lập trình bậc thấp. Nó được dùng cho lập trình ứng dụng hệ thống như kernel, driver…Nó cũng hỗ trợ các tính năng lập trình bậc cao. Đó là lý do tại sao nó được xem là một ngôn ngữ lập trình bậc trung.

4) Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

C++ là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc vì bạn có thể chia nhỏ chương trình thành các phần thông qua việc sử dụng hàm. Vì thế nó sẽ dễ dàng cho việc hiểu và thay đổi.

5) Thư viện đa dạng

C++ cung cấp rất nhiều hàm dựng sẵn (inbuilt function) giúp quá trình phát triển nhanh hơn.

6) Cho phép quản lý bộ nhớ

Nó hỗ trợ tính năng cấp phát động (dynamic memory allocation). Trong ngôn ngữ C++, chúng ta có thể giải phóng các vùng nhớ đã cấp phát bất kỳ lúc nào bằng cách gọi hàm free().

7) Tốc độ cao

Thời gian biên dịch và thực thi của ngôn ngữ C++ rất nhanh.

8) Hỗ trợ con trỏ

C++ cung cấp tính năng con trỏ. Chúng ta có thể tương tác trực tiếp với vùng nhớ bằng cách sử dụng con trỏ. Chúng ta có thể sử dụng con trỏ cho vùng nhớ, cấu trúc dữ liệu, hàm, thư viện…

9) Hỗ trợ đệ quy

Trong C++, chúng ta có thể gọi một hàm ở chính trong thân hàm. Nó cung cấp khả năng sử dụng lại mã nguồn cho tất cả các hàm.

10) Có khả năng mở rộng

Ngôn ngữ C++ có khả năng mở rộng bởi vì nó dễ dàng tích hợp thêm tính năng mới.

11) Hỗ trợ hướng đối tượng

C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. OOPs khiến việc phát triển và bảo trì dễ dàng hơn do trong ngôn ngữ lập trình hướng thủ tục, việc quản lý mã nguồn sẽ trở nên khó khăn khi dự án lớn dần.

12) Dựa trên trình biên dịch

C++ là một ngôn ngữ biên dịch (phân biệt với ngôn ngữ thông dịch - interpreted language), nó có nghĩa là nếu không có trình biên dịch, không chương trình C nào có thể được thực thi. Đầu tiên chúng ta cần biên dịch chương trình của mình sử dụng trình biên dịch, sau đó chúng ta mới có thể thực thi nó.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải