Chào mừng bạn đến với Vimentor!

Hỏi đáp
Đăng ký

08. Hàm RANDOM trong SQL

Hàm RANDOM trong SQL

Hàm RANDOM trong SQL dùng để trả về một hàng (bản ghi) ngẫu nhiên. Nó có thể được sử dụng trong các bài kiểm tra trực tuyến để hiển thị các câu hỏi một cách ngẫu nhiên.

Có rất nhiều cách để chọn ra một hàng (bản ghi) một cách ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu. Mỗi hệ cơ sở dữ liệu có những cú pháp khác nhau.

Với MySQL:

SELECT column FROM table 

ORDER BY RAND ( ) 

LIMIT 1 

Microsoft SQL Server:

SELECT TOP 1 column FROM table 

ORDER BY NEW ID() 

Oracle:

SELECT column FROM 

(SELECT column FROM table 

ORDER BY dbms_random.value) 

WHERE rownum =1 

PostgreSQL:

SELECT column FROM table 

ORDER BY RAND() 

LIMIT 1 

Mỗi một làn bạn chạy lệnh trên có thể cho kết quả khác nhau, vì kết quả được lấy ngẫu nhiên.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải