Chào mừng bạn đến với Vimentor!

Hỏi đáp
Đăng ký

Lộ trình học python cho kỹ sư backend và kỹ sư tích hợp hệ thống

Vimentor Admin
Vimentor Admin
12 bài viết — 6 Người theo dõi |
0
0

Lộ trình học python cho kỹ sư backend và kỹ sư tích hợp hệ thống  bao gồm những kiến thức tổng quan về hệ thống từ bước design, build hệ thống website lớn (theo mô hình microservice và Flask / Django framework) có tính scale cao kèm theo các công nghệ deploy trên nhiều server và data center dùng các tools: Docker, Nginx, Kong, Kubernetes, Rancher2, Consul, Rabbitmq, Redis.

Các bạn muốn cùng thảo luận hãy join group "Python Backend Learning Path" trên Facebook.

Link group: https://www.facebook.com/groups/711152479268593/

Bài viết tổng quan cho lộ trình: Tổng quan lộ trình học python cho kỹ sư backend

Các khóa học trong lộ trình được cập nhật tại: Lộ trình học python

Dưới đây là outline lộ trình học chi tiết.

 

Python basic

 

1. Cài đặt python, Pycharm

2. Các dạng dữ liệu cơ bản: number, string, bool, list, dict, tuples, set.

3. Các toán tử trong python

4. If, elif, else, for, while.

5. Hàm trong python, các hàm built-in

6. Làm quen với cách viết class trong python, phân biệt class method, static method, instance method, các trường hợp sử dụng tương ứng.

7. Thao tác với các database (Mysql, Mongo)

 

Python advance

 

1. Python OOP với các ví dụ về đa hình, trừu tượng, đóng gói và kế thừa

2. Python list comprehension, dict comprehension.

3. Lambda function

4. Python multi-threading, multi processes

5. Python data structure - Thư viện chuẩn

6. Python decorator

7. Các design pattern cơ bản trong python (singleton, factory)

 

Python best practice

 

1. Thiết lập pycharm để viết code theo chuẩn PEP8

2. Dùng Pycharm để debug python code

3. Unit test

4. Integration test

5. Cách phát hiện lỗi memory leak và cách fix

6. Cách quản lý các gói phụ trợ, cách build source code, mã hóa source code để phân phối cho bên thứ 3.

 

Flask

 

1. Giới thiệu về Flask, so sánh với Django

2. Giới thiệu về REST API.

3. Flask basic routing

4. Flask Dynamic routing

5. Flask Debug mode

6. SQL database với FLask

7. Kết hợp chạy Flask application với Gunicorn, Nginx.

 

Docker

 

1. Docker là gì, sự khác biệt giữa docker và VM

2. Các lệnh thao tác với docker: docker run, docker exec.

3. Docker image vs Dockerfile, sự khác biệt.

4. Cú pháp viết Dockerfile, cách build Dockerfile thành docker image, cách viết Dockerfile để tránh cache ở một số bước để docker image được update với những thay đổi mới nhất.

5. Cách tạo docker network, docker container hostname, docker container name, expose port từ trong docker ra ngoài.

6. Docker compose, chạy nhiều docker containers cùng một lúc với docker-compose

 

Rancher2 - Kubernetes

 

1. Gioi thieu Rancher2, cách cài đặt single node trên máy local

2. Cách khái niệm cluster, node, pod, deployment, namespace

3. Cách tạo một custome cluster với Rancher2

4. Tạo một deployment, gán tài nguyên phần cứng cho các pod, kiểm tra hoạt động của pod qua Rancher GUI

5. Cài đặt Prometheus, Grafana qua Rancher catalog để theo dõi cluster (CPU, RAM, Network)

6. Tìm hiểu về rancher load balancer

 

Python Deployment - Thiết kế và triển khai hệ thống

 

1. Gioi thiệu mô hình microservice, Những ứng dụng nào cần tới mô hình này.

2. Tại sao Nginx và Flask lại phù hợp với mô hình Microservice.

3. Giới thiệu Rabbitmq, khi nào dùng REST, khi nào dùng message queue.

4. Viết một microservice có phần gửi và nhận task qua rabbitmq.

5. Kiểm thử hoạt động của microservice bằng postman

6. Redis, Các cách sử dụng. Chương trình minh họa với python code.

7. Celery architecture. Chương trình hoàn chỉnh sử dụng celery với các microservice sử dụng Flask framework, rabbitmq như broker, redis để lưu trữ dữ liệu

8. Viết Dockerfile và build docker images cho mỗi microservices.

9. Deploy toàn bộ hệ thống với Docker-compose

10. Deploy toàn bộ hệ thống với Rancher2

11. Test hiệu năng của hệ thống bằng Jmeter

 

Kết luận

 

- Nội dung của lộ trình học này là những kiến thức qua những dự án mà tôi đã làm, Nó có thể không phải là kiến thức tổng quát. Ví dụ để hiểu rõ về rabbitMQ hay celery worker thì người đọc cần tìm thêm các tài liệu để đọc hiểu về nó.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải