Lời mở đầu

Cùng Nhau Học Linux Kernel
Cùng Nhau Học Linux Kernel
24 bài viết — 36 Người theo dõi |
1
0

Hiện tại trong group facebook Cùng nhau học Linux kernel có rất nhiều bài viết có giá trị. Tuy nhiên do đặc tính của facebook dễ bị trôi bài, do đó mình sẽ chuyển toàn bộ các bài viết từ group facebook sang dạng blog để mọi người dễ theo dõi.

Đối với từng bài viết, mình sẽ xin phép tác giả trước khi move sang đây. Sau đó mình sẽ để tên tác giả vào cuối bài viết.

Cảm ơn sự đóng góp của mọi người. Chúc cho cộng đồng Linux kernel ở Việt Nam ngày càng phát triển.

Hà Nội ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Lưu An Phú

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải