Cài đặt Zimbra - Email server trên ubuntu server 14.04

Vimentor Admin
Vimentor Admin
12 bài viết — 8 Người theo dõi |
2
0

Cách cài đặt Zimbra 8.6 trên ubuntu 14.04

Zimbra Collaboration Server là một mail server, Nó là sự kết hợp giữa web application với mail server trên nền web. Zimbra cung cấp LDAP, chống virus, chống thư rác. Zimbra rất rễ dùng cho cả người quản trị hệ thống mail và người dùng thông thường bởi vì giao diện của nó được thiết kế dựa trên nền web Ajax.

Yêu cầu hệ thống

 • Ubuntu Server 14.04 64 bit

 • Máy chạy quyền root

 • Ổ cứng còn trống ít nhất 25 GB

 • RAM 4 GB

Thông tin server

 • Domain: validiummail.io

 • Mail: validiummail.io

 • Hostname: validiummail.io

 • IP: 10.80.200.208

Phương pháp thực hiện

 • Cài đặt cái gói cần thiết

 • Cấu hình hostname và DNS server

 • Tài và cài đặt Zimbra

 • Cấu hình Zimbra

 • Kiểm tra quá trình cài đặt

Cài đặt các gói cần thiết

Kết nối tới server, lấy quyền root và cài gói, hãy đảm bảo rằng server có thể kết nói được internet và có thể ping được đến các domain name (ví dụ "ping google.com").

Kiểm tra "/etc/resolv.conf" file, đảm bảo rằng nó chứa địa chỉ dns nameserver của google hoặc ISP (sẽ giúp bạn kết nối được tới các domain name thay vì chỉ kết nối được tới các IP trên internet)

cat /etc/resolv.conf
 

Thực hiện cài các gói phần mềm hỗ trợ

apt-get install -y libgmp10 libperl5.18 unzip pax sysstat sqlite3 dnsmasq wget libaio1 vim 

Cấu hình hostname và DNS server

Chúng ta dùng "dnsmasq" để phân giải tiên miền, nó sẽ làm cho việc tìm kiếm DNS nhanh hơn khi ta sử dụng zimbra-dnscache. Ta đã cài đặt gói cần thiết ở bước trước nên giờ chỉ cần cấu hình nó.

Bước 1: Đổi hostname

vim /etc/hostname

đổi hostname thành "validiummail.io", lưu lại và thoát ra khỏi vim.

Bước 2: thay đổi trong file /etc/hosts

vim /etc/hosts

Thêm dòng sau

10.80.200.208            validiummail.io validiummail
 

Bước 3: Sửa file cấu hình của dnsmasq như sau

vim /etc/dnsmasq.conf
 
server=10.80.200.208

domain=validiummail.com

mx-host=validiummail.com, validiummail.com, 5

mx-target=validiummail.com, validiummail.com, 5

listen-address=10.80.200.208
 

Bước 4: Khởi động server để đảm bảo rằng tất cả các cấu hình có tác dụng

sudo reboot
 

Cài đặt Zimbra

Trước khi thực hiện việc cài đặt, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng server của bạn có thể kết nối được tới internet và các domain name và nội dung file "/etc/resolv.conf" của bạn giống như sau:

cat /etc/resolv.conf
 

Bước 1: Tải và giải nén Zimbra


wget https://files.zimbra.com/downloads/8.6.0_GA/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz

tar -xvf zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz

cd zcs*

Bước 2: Chạy script hỗ trợ cài đặt

./install.sh

Ở bước này, zimbra sẽ kiểm tra các gói phần mềm hỗ trợ cần thiết và hỏi để yêu cầu bạn đồng ý việc cài đặt. Nhập "Y" và nhấn Enter để quá trình cài đặt bắt đầu.

Ở các bước tiếp theo Zimbra sẽ hỏi bạn có đồng ý cài đặt các gói phần mềm hay không. Nếu đồng ý nhập vào "Y", nếu không đồng ý thì nhập vào "N" và nhấn Enter. Bạn nên chọn đồng ý cài đặt tất cả các gói ngoại trừ zimbra-dnscache, bởi vì chúng ta đã cài "dnsmasq" thay thế cho gói này.

Zimbra sẽ tiếp tục hỏi bạn có muốn thay đổi hệ thống với quá trình cài đặt không, để tiếp tục bạn nhập vào "Y" và nhấn Enter.

Quá trình cài đặt sẽ mất vài phút.

Ở bước này trong quá trình cài đặt Zimbra có thể xảy ra lỗi DNS ERROR, và hỏi bạn thay đổi domain name, bạn có thể thay đổi nếu tên miền của bạn là sai (tôi chọn là "No" vì domain name chưa được đăng ký nên bị lỗi)

Bước tiếp theo là cấu hình "zimbra-store", ở phần này nếu có một dãy dấu sao ở trước có nghĩa là bạn cần cấu hình phần đó. Như ở bên dưới bạn có thể thấy rằng phần "Admin Password" cần được cấu hình.

Nhập 6 (zimbra-store) để đi đến phần cấu hình cho zimbra-store.

Nhập 4 rồi Enter để cài đặt mật khẩu cho Admin và nhập vào mất khẩu của bạn (mật khẩu phải dài hơn 6 ký tự)

Enter 2 lần để hoàn thành cấu hình.

Tiếp theo Zimbra sẽ hỏi bạn rằng muốn áp dụng cấu hình hay không? Bạn nhập "a" và Enter để tiếp tục.và nhập Yes và nhấn Enter để lưu lại cấu hình file, cuối cùng bạn nhập "Yes" và nhấn Enter đã xác nhận cài đặt.

Sau bước này bạn chỉ việc đợi cho đến khi việc cài đặt hoàn thành.

Sau khi việc cài đặt hoàn thành Zimbra hỏi bạn về việc cho họ biết việc cài đặt của bạn, bạn có thể chọn Yes hoặc No tùy ý, sau đó nhấn Enter để hoàn tất.

Kiểm tra quá trình cài đặt đã thành công hay chưa.

Để kiểm tra rằng zimbra đang chạy tốt, dùng lệnh sau


su - zimbra

zmcontrol status

Sau đó bạn truy cập vào địa chỉ IP server vừa cài đặt xong, xác nhận ngoại lệ cho trang

https://10.80.200.208
 

 

Hoặc đi tới trang quản trị tại đại chỉ:

https://10.80.200.208:7071
 

Tài khoản quản trị là "admin@<tên miền của bạn>"  ở đây là "admin@validiummail.io" và mật khẩu là mất khẩu bạn đã tạo trước đó khi cấu hình "zimbra-store". bạn có thể đăng nhập vào và gửi mail ra bên ngoài. Nếu gửi thành công thì bạn đã cài đặt và cấu hình thành công Zimbra mail server

Chú ý:

1. Tên miền của bạn có thể đặt tùy ý, nhưng không được trùng với các tên miền đã tồn tại sẵn trên internet.

2. Sau khi cấu hình xong, nếu tên miền của bạn chưa đăng ký thì bạn chỉ có thể gửi mail chứ chưa nhận được mail. muốn nhận được mail thì bạn phải đăng ký tên miền của email server.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải