Bộ video tự học về lập trình device driver trên Linux

Cùng Nhau Học Linux Kernel
Cùng Nhau Học Linux Kernel
24 bài viết — 36 Người theo dõi |
4
0

Bài 1: Kernel module - simple character device.

Trong bài này chúng ta sẽ học cách viết 1 driver đơn giản nhất cho Linux. 
Áp dụng: Viết 1 character driver đơn giản để bật tắt đèn led thông qua chân GPIO trên board Rapberry pi3.
Link video: https://youtu.be/N_izWkz7-zM
Link slide: Link slide
Bọn mình code trên con board raspberry pi 3, nhưng các bạn có thể lấy code đó và sửa địa chỉ chân GPIO phù hợp với board của các bạn.
Về chi tiết yêu cầu của bài tập, các bạn có thể xem trong file note mà mình đã đính kèm.
Link video demo kết quả: https://youtu.be/3MY8kLEZr98
Link source code mẫu: https://drive.google.com/open?id=1cVh66dn185R-ONoNQm0h6-0BTcfAwy4q

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải