Tự quản lý tiến trình

Tự quản lý tiến trình

Vimentor cung cấp các công cụ đơn giản nhưng vô cùng hữu ích giúp bạn theo tự sắp xếp,theo dõi và thống kê tiến trình học tập thông qua kênh và biểu đồ trong mục trang cá nhân. Bạn cũng có thể tìm thấy ở đây nhiều công cụ thú vị khác giúp bạn kết nối dễ dàng hơn với các kỹ sư hàng đầu.
Công cụ đánh giá

Công cụ đánh giá

Vimentor muốn đồng hành với người dùng từ khi bắt đầu một con đường sự nghiệp với những khóa học định hướng cho tới khi họ có một công việc vững chắc. Những bài viết review lại các môi trường làm việc, quy trình phỏng vấn tại các công ty IT hàng đầu chắc chắn sẽ là phần vô cùng hữu ích.
Vimentor BLOG

Vimentor BLOG

Không chỉ có các khóa học mang tính thực hành cao. Bất cứ người dùng nào của vimentor đều có thể tự viết blog để chia sẻ kiến thức của mình cho cộng đồng, sẽ vô cùng thú vị khi bạn vừa viết blog để chia sẻ kiến thức, tạo thêm nhiều kết nối vừa đổi được điểm thưởng trên trang.
Lộ trình học tập

Lộ trình học tập

Vimentor cung cấp thư viện khóa học có hệ thống, được viết theo từng lộ trình học tập và mỗi lộ trình gắn với một career path cụ thể . Các lộ trình phù hợp với nhiều trình độ khác nhau. Đây chắc chắn là nguồn tài nguyên cần thiết đi cùng các kỹ sư phần mềm trong từng giai đoạn.
Đang tải